Yn ôl i'r brig

When The Dragons Came Back To Wales & The Planets

Hafan » Beth sy' mlaen » When The Dragons Came Back To Wales & The Planets
Teulu

Mae’r sioe ddyrchafol, aml-liw, seicedelig, golau uwchfioled hon yn cael ei pherfformio i gyfeiliant cyfres newydd o gerddoriaeth gan y cyfansoddwr o Gymru, Lenny Sayers, yn seiliedig ar stori gan Stuart H. Bawler.

Mae Awel, merch 10 oed o dref fawr, yn aros gyda’i thad-cu a’i mam-gu dros yr haf yn un o gymoedd Cymru sydd heb signal! A hithau wedi diflasu, mae hi’n cymryd rhan mewn prosiect cymunedol i greu Draig Gymreig ar gyfer cefn car cárnifal. A hithau wedi’i hysbrydoli gan bryfed, barcuta ac adar, mae hi’n dod yn gyfrifol am y prosiect ac yn creu Draig aerodynamig enfawr. Y noson cyn y cárnifal, mae storm ffyrnig yn taro ac mae’r Ddraig yn dianc, gan ddechrau digwyddiadau sy’n effeithio ar y byd i gyd!

Mae Hummadruz yn unigryw yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig ac yn defnyddio masgiau, dawns, pypedau bach a mawr, syrcas, hud llwyfan a cherddoriaeth i adrodd eu straeon. Mae eu sioeau yn brydferth, yn llawen, yn ddieiriau, yn amlsynnwyr, yn cael eu perfformio o dan olau uwchfioled ac yn integreiddio Makaton fel iaith weledol.

Oed: 5+ – Perfformiad yn y tywyllwch, felly, gall rhai golygfeydd fod yn rhyfedd i rai plant bach.

Yn addas ar gyfer teuluoedd, y rhai sy’n hoff o gerddoriaeth glasurol a’r rhai ag anawsterau cyfathrebu.

Wedi’i chefnogi gan Gronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, Glan yr Afon Casnewydd a Citrus Arts.

Mae arddull adrodd straeon unigryw Hummadruz yn defnyddio dawns, pypedau a syrcas ar gyfer sioeau amlsynnwyr dieiriau.

Oriel digwyddiad

Efallai yr hoffech chi hefyd...

20 Mehefin 2024

Austen’s Women: LADY SUSAN

Theatre
21 Mehefin 2024

Band Nights

Cerddoriaeth Wreiddiol
22 Mehefin 2024

Michael Jordan’s Magic & Marvels

Adloniant
5 Gorffennaf 2024

Comedy Nights

Comedi