Yn ôl i'r brig

Dosbarthiadau

DYDD LLUN

 

Drama i Blant Oedran cyn Ysgol

3-5 oed

4.00pm–4.45pm

£3.50

01495 224425

DatCelfyddydau@caerffili.gov.uk

Mae’r dosbarth hwn ar gyfer plant dan 5 oed a’u rhieni nhw, ac mae’n gyflwyniad creadigol a llawn hwyl i theatr trwy gemau a chwarae sy’n addas i’w hoedran nhw.

 

Drama i Blant Cynradd

5-8 oed

4.45pm–5.30pm

£3.50

01495 224425

DatCelfyddydau@caerffili.gov.uk

Mae’r dosbarth hwn ar gyfer plant 5 i 8 oed, ac mae’n gyflwyniad creadigol a llawn hwyl i theatr trwy gemau a gweithgareddau sy’n addas i’w hoedran nhw.

 

Drama i Blant Ifanc

9-12 oed

5.30pm–6.30pm

£4.00

01495 224425

DatCelfyddydau@caerffili.gov.uk

Mae’r dosbarth hwn ar gyfer plant 9 i 12 oed. Mae ein dosbarthiadau drama yn agored i bawb ac wedi’u cynllunio i feithrin hyder, addysgu sgiliau newydd, a dangos theatr mewn lleoliad creadigol a llawn hwyl.

 

Theatr Ieuenctid

13-19 oed

6.30pm–8.00pm

£5.00

01495 224425

DatCelfyddydau@caerffili.gov.uk

Mae’r dosbarth hwn ar gyfer pobl ifanc 13 i 19 oed. Mae ein dosbarthiadau drama yn agored i bawb ac wedi’u cynllunio i feithrin hyder, addysgu sgiliau newydd, a dangos theatr mewn lleoliad creadigol a llawn hwyl. Bydd aelodau’r theatr ieuenctid yn cael y cyfle i berfformio yn Sefydliad y Glowyr, Coed Duon.

 

 

 

DYDD MAWRTH

 

Dosbarth Dawns a Ffitrwydd

Dros 50 oed

10.00am–11.00am

£5.00

01495 224425

DatCelfyddydau@caerffili.gov.uk

Dosbarth cyfeillgar a llawn hwyl yn canolbwyntio ar wella ffitrwydd, cydbwysedd, cydsymud, hyblygrwydd a chryfder.

Addas i bob lefel ffitrwydd.

 

 

Dosbarth Dawns a Ffitrwydd ar eich Eistedd

Dros 60 oed

11.30am–12.30pm

£5.00

01495 224425

DatCelfyddydau@caerffili.gov.uk

Cael hwyl, dod yn fwy symudol, adeiladu cryfder a lleihau’r risg o anafiadau wrth gwrdd â ffrindiau newydd. Sesiwn 45 munud gyda lluniaeth ar ôl.

 

 

DYDD MERCHER

 

Clwb Edafedd

I Bob Oedran

10.00am–11.30am

£5.00

01495 224425

DatCelfyddydau@caerffili.gov.uk

Clwb clyd i ddatblygu sgiliau gwau a chrosio.

 

 

Dawnsio i Bobl â Clefyd Parkinson

1.45pm-3.00pm

£3.50

01495 224425

DatCelfyddydau@caerffili.gov.uk

Yn ystod y dosbarth hwn, bydd hyfforddwyr a gwirfoddolwyr tra hyfforddedig yn eich cynorthwyo trwy symudiadau cymedrol sydd wedi’u teilwra i unigolion â symptomau clefyd Parkinson.

 

 

Dawns Ieuenctid Coed Duon

Tip Toes

5-8 oed

4.15pm–5.00pm

£4.00

Mae dosbarth Tip Toes ar gyfer plant oed ysgol gynradd er mwyn cyflwyno dawnsio i’n dawnswyr iau ni. Yn y dosbarthiadau hyn, rydyn ni’n helpu ein dawnswyr ni i ymarfer eu sgiliau echddygol hanfodol ochr yn ochr ag addysgu sylfeini cydsymud dawns, cerddoriaeth a rhythm.

Revolve

9-12 oed

5.00pm–6.00pm

£5.00

Arddull dawns mynegiannol yw dawnsio cyfoes sy’n cyfuno elfennau amrywiol o arddulliau dawns eraill, megis jazz, telynegol a bale. Mae’n bosibl dawnsio’n gyfoes i unrhyw fath o gerddoriaeth neu sain ac mae’n gallu amrywio o ran arddull o gryf a phwerus, telynegol neu haniaethol. Mae dawnswyr yn cael y cyfle i fynegi eu hunain a mireinio eu creadigrwydd.
Mae ein dosbarthiadau dawnsio cyfoes yn cwmpasu amrywiaeth o arddulliau, megis technegau Graham, Cunningham a Release, er mwyn dysgu gwybodaeth eang am yr arddull a chanolbwyntio hefyd ar hyblygrwydd a chryfder.

Destiny

13 oed a hŷn

6.00pm–7.00pm

£5.00

Arddull dawns mynegiannol yw dawnsio cyfoes sy’n cyfuno elfennau amrywiol o arddulliau dawns eraill, megis jazz, telynegol a bale. Mae’n bosibl dawnsio’n gyfoes i unrhyw fath o gerddoriaeth neu sain ac mae’n gallu amrywio o ran arddull o gryf a phwerus, telynegol neu haniaethol. Mae dawnswyr yn cael y cyfle i fynegi eu hunain a mireinio eu creadigrwydd.
Mae ein dosbarthiadau dawnsio cyfoes yn cwmpasu amrywiaeth o arddulliau, megis technegau Graham, Cunningham a Release, er mwyn dysgu gwybodaeth eang am yr arddull a chanolbwyntio hefyd ar hyblygrwydd a chryfder.

01495 227206

SefydliadYGlowyrCoedDuon@caerffili.gov.uk

 

 

DYDD IAU

 

Cymdeithas Theatr Gerdd Coed Duon

Oedolion

7.00pm–9.00pm

williams-peter22@sky.com

 

 

Gweithdai Celf Inside Out

10.00am–12.30pm

AM DDIM

 

 

DYDDIAU GWAHANOL

 

Ysgol Ddawns Janet Stephens

Dydd Llun

5.00pm–9.00pm

Dydd Mawrth

5.00pm–9.00pm

Dydd Iau

4.15pm–9.15pm

Dydd Sadwrn

9.00am–2.00pm

Bale, Tap a Jazz

Janet.jstd@gmail.com