Yn ôl i'r brig

The Selfish Giant

Hafan » Beth sy' mlaen » The Selfish Giant
Teulu

Wedi’u hysbrydoli gan y stori deimladwy i blant gan Oscar Wilde, ‘The Selfish Giant’, mae’r ddau arbenigwr blaenllaw ym myd theatr i’r teulu, o Fryste, yn ymuno i archwilio cyfeillgarwch anghyffredin a sut gall calon hyd yn oed y cawr mwyaf pwdlyd doddi pan ddaw’r gwanwyn o’r diwedd.

Mae Grinter yn gawr. Mae hi’n byw’n hapus ar ei phen ei hun yn ei thŷ oer, enfawr, wedi’i hamgylchynu gan ei gerddi gaeafol enfawr, a’i hamgáu yn ei waliau uchel sydd wedi’u gorchuddio â rhew. Mae hi’n cau’r byd allan, oherwydd amser maith yn ôl, fe wnaeth y byd ei chau hi allan, ac felly mae hi’n cuddio, yn ddiogel ac yn dawel yn ei chartref heddychlon, rhewllyd. Y tu allan i waliau uchel ei gardd enfawr, mae’r byd wedi bod yn newid a dim ond ychydig iawn o wyrdd sydd ar ôl.
Un diwrnod, mae’r plant – wedi diflasu ar chwarae ar ffyrdd caled a thoeau llwyd – yn dod o hyd i dwll yn wal y cawr ac yn dringo drwyddo, gan newid cwrs bywydau’r plant a Grinter am byth.

Mae adrodd straeon pwerus, pypedwaith hudolus, dylunio hardd, cerddoriaeth swynol ac ychydig o hudoliaeth yn crynhoi’r sioe hynod arbennig hon.

Oriel digwyddiad

Efallai yr hoffech chi hefyd...

28 Chwefror 2024

May Contain Food May Contain You

Dawns
1 Mawrth 2024 - 5 Gorffennaf 2024

Comedy Nights

Comedi
2 Mawrth 2024

Alice in Wonderland

Teulu
7 Mawrth 2024 - 8 Mawrth 2024

Heolddu Comprehensive School Presents: Grease

Theatr