Yn ôl i'r brig

Tam Lin Retold

Hafan » Beth sy' mlaen » Tam Lin Retold
Theatre

Efallai mai Tam Lin y mae’r faled yn cael ei galw, ond dim ond rhan ohoni ydy ef. A hithau’n cael ei hadrodd ar lafar gyda chyfeiliant sgôr cerddoriaeth fyw, dyma stori am demtasiwn, dewrder a newid siâp sy’n addo mynd â chi o dan y bryn gwyrdd a dod â chi’n ôl allan eto.

A hithau wedi’i disgrifio gan gynulleidfaoedd fel ‘swynol’ a ‘ffres a llawn bywyd’, mae Tam Lin Retold yn archwilio lleisiau di-glod llên gwerin Albanaidd/Saesneg. Yn hudolus ac yn graff i’r un graddau, dyma faledi o’r ffin sy’n wrthryfelgar ar gyfer yr hen a’r newydd.

Mae Corinne yn storïwr perfformio y mae ei gwaith yn ail-ganoli lleisiau ymylol a hanesion wedi’u tawelu o fewn llên gwerin, mythau a chwedlau. Yn ogystal ag ymgysylltu ag arferion adrodd straeon traddodiadol, mae hi’n defnyddio theatr gorfforol, comedi byw a chyfranogiad y gynulleidfa i greu perfformiadau adrodd straeon newydd sbon ar gyfer gynulleidfa fodern.

Mae Nick yn ganwr ac aml-offerynwr arobryn, sy’n fwyaf adnabyddus am ei waith gyda chaneuon traddodiadol Saesneg. Mae e wedi perfformio’n helaeth fel cerddor actor ac, fel cyfansoddwr/trefnydd, wedi darparu cerddoriaeth ar gyfer y radio, teledu, theatr a dawns.

Mae gan Corinne a Nick barch mawr at grefft ei gilydd ac maen nhw wedi gweithio gyda’i gilydd ar sawl achlysur. Tam Lin Retold yw eu cydweithrediad mawr cyntaf.

Oriel digwyddiad

Efallai yr hoffech chi hefyd...

31 Gorffennaf 2024

Webster & Jones: Guided Tours

Teulu
1 Awst 2024

BOMBA Airways

Teulu
2 Awst 2024

Trychfilod a’r Campau Campus

Teulu
7 Awst 2024

Gwen yr Arth Wen

Teulu