Yn ôl i'r brig

Gwen yr Arth Wen

Hafan » Beth sy' mlaen » Gwen yr Arth Wen
Teulu

Mae phrisio Talu’r Hyn a Allwch yn syml, talwch yr hyn a allwch! Dewiswch o talu ddim i £15 a chefnogwch waith newydd yn eich cymuned.

Ymunwch â ni yn Llyfrgell Bargod ar gyfer Gwen yr Arth Wen.

Perfformiad Cymraeg yw hwn.

Syniad gwreiddiol ar gyfer BBC Radio Cymru.

Mae Gwen, arth wen bryderus, yn deffro ar gap iâ wedi torri, gannoedd o filltiroedd i ffwrdd o’i theulu. Ar ei thaith beryglus drwy Gefnfor yr Arctig, bydd yn rhaid iddi ddod o hyd i’w dewrder, yn ogystal â’i ffordd adref.

Mae hwn yn berfformiad llawn hwyl, gweledol a diddorol yn y Gymraeg ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc a’u teuluoedd. Gyda themâu newid yn yr hinsawdd, cartref a hyder yn ganolog i’r stori, mae’n cwmpasu pypedau, cerddoriaeth ac adrodd straeon gweledol i greu stori gyfoethog a chyffrous am ddod o hyd i hyder ynoch chi’ch hun.

Ac yntau wedi’i ysgrifennu gan yr awdur arobryn Chris Harris, gyda dylunio syfrdanol gan Luned Gwawr Evans a’r actor Jemima Nicholas yn dod a’r cyfan yn fyw, mae hwn yn berfformiad cofiadwy i’r teulu cyfan wedi’i gynhyrchu’n arbennig ar gyfer Gŵyl yr Haf Sefydliad y Glowyr, Coed Duon.

Efallai yr hoffech chi hefyd...

31 Gorffennaf 2024

Webster & Jones: Guided Tours

Teulu
1 Awst 2024

BOMBA Airways

Teulu
2 Awst 2024

Trychfilod a’r Campau Campus

Teulu
12 Awst 2024 - 16 Awst 2024

Caerphilly Youth Theatre Summer Intensive

Workshop