Yn ôl i'r brig

Chris Helme – World of My Own Tour

Hafan » Beth sy' mlaen » Chris Helme – World of My Own Tour
Cerddoriaeth Wreiddiol

Mae Chris Helme, blaenwr band ôl-Stone Roses John Squire The Seahorses a’r artist unigol o fri, ar fin dod â chasgliad o ddeunydd newydd sbon i gynulleidfaoedd am y tro cyntaf ers degawd, wrth iddo fynd ar daith gyda’i albwm hir-ddisgwyliedig, World. o fy Hun.

Daw taith 2024 oddi ar gyfres anhygoel o gigs a werthwyd allan ar draws 2022/23 a bydd Chris yn mynd ar daith unwaith eto, gan gymryd rhan mewn lleoliadau ar draws y DU.

Wedi’i osod i’w ryddhau ar 23 Mawrth 2024, mae’r albwm newydd World of my Own yn ddyddiadur o gyfnod 10 mlynedd ym mywyd Chris.

Gan wau rhwng eiliadau o dywyllwch llawn enaid a hyrddiau o werthfawrogiad, diolchgarwch ac ysgafnder, mae’r albwm yn siarad â’r sbectrwm llawn o berthnasoedd sy’n lliwio ein bywydau a’r pellteroedd sydd rhyngom ni ac eraill.

Mae World of my Own yn dilyn ei record clodwiw o 2012 The Rookery. “Yn adleisio breuder Gram Parsons, wrth fflyrtio ag ochr wladaidd Neil Young” (Uncut), mae ei “werin indie freuddwydiol ond llawn egni” (Q Magazine), a’i lais blisterog yn dal i rwystro cynulleidfaoedd rhag dilyn eu traciau.

Mae’r record wedi bod yn amser hir i Chris a’i leng o gefnogwyr. Mae recordiadau coll a gitarau wedi’u dwyn, hyd yn oed cyn i Covid gau’r diwydiant cerddoriaeth yn 2020, yn rhai o’r rhwystrau a ymddangosodd ar hyd y ffordd i’w ryddhau. Ond gyda’i thelynegiaeth, gitarau cynhyrfus a chynhyrchiad cyfoethog, mae’r record wedi bod yn werth ei disgwyl.

Efallai yr hoffech chi hefyd...

25 Ebrill 2024

Hags: A Magical Extravaganza

Theatr
26 Ebrill 2024

The Rocket Man – A Tribute to Elton John

Cerddoriaeth
27 Ebrill 2024

Morgan and West’s Massive Magic Show for Kids

Teulu
3 Mai 2024 - 5 Gorffennaf 2024

Comedy Nights

Comedi