Yn ôl i'r brig

The Three Bears

Hafan » Beth sy' mlaen » The Three Bears
Teulu

Bydd y perfformiad yma yn cymrud lle yn Llyfrgell Caerffili.

Yn ddwfn yn y goedwig yn byw Mami, Dadi ac Arth Bach. Bob dydd mae’r Tair Arth yn mynd i mewn i’r
coed i gasglu pethau diddorol i’w hailddefnyddio yn eu cartref. Cyn bo hir caiff eu tŷ clyd ei droi wyneb i waered gan gorwynt lliwgar sy’n bygwth eistedd yn eu cadeiriau, bwyta’u huwd a chysgu yn eu gwelyau. Mae’n Elen Benfelen!

Dewch â’ch eirth am antur yn y goedwig, gyda cherddoriaeth wreiddiol, pypedau a stori roeddech chi’n meddwl eich bod chi’n ei hadnabod.

Mae pob sioe yn hamddenol felly ymunwch â ni am y profiad theatr cyfeillgar a hwyliog hwn i blant 6 oed ac iau a’u hoedolion.

Efallai yr hoffech chi hefyd...

20 Mehefin 2024

Austen’s Women: LADY SUSAN

Theatre
21 Mehefin 2024

Band Nights

Cerddoriaeth Wreiddiol
22 Mehefin 2024

Michael Jordan’s Magic & Marvels

Adloniant
5 Gorffennaf 2024

Comedy Nights

Comedi