Yn ôl i'r brig

Undermined

Hafan » Beth sy' mlaen » Undermined
Theatre

Mae Dale yn löwr, ond mae ei fywoliaeth yn cael ei rhwygo oddi wrtho fe ac eraill yn ei gymuned. Ond ydyn nhw’n mynd i roi’r gorau i’w swyddi heb frwydr? Dim o gwbl.

Mae’n 1984. Ymunwch â Dale a’i ffrindiau wrth iddyn nhw wynebu’r holl gyffro, creulondeb a dicter y mae’r streic yn eu hachosi. Brwydro wrth y llinell biced, peintiau yn y dafarn, ymladd yn Orgreave, mae Undermined yn dangos stori go iawn y streic yn seiliedig ar straeon y glowyr a oedd yno.

Bydd y stori fywiog, egnïol a hynod ddynol hon, sy’n cael ei hadrodd gan un dyn yn unig, gydag un gadair ac un peint, yn gwneud i chi chwerthin, crio a chrynu gyda dicter.

Cafodd y sioe Undermined ei hysgrifennu’n wreiddiol gan Danny i nodi 30 mlynedd ers streic y glowyr a nawr, yn 2024, gan nodi 40 mlynedd, mae Danny yn dymuno rhoi sylw olaf i’r ddrama bwysig a phersonol hon.

Mae’r sioe yn alwad bwerus am undod mewn cyfnod lle mae cymdeithas wedi chwalu, ond pa wersi allwn ni eu dysgu o’r streic?

‘Undermined is quite simply the best example of theatre telling a political story without labouring the point’ – Fringe Review

‘This thoroughly accurate and provocative play will make you question what has changed in a world that seems more divided than ever.’ – Morning Star

Oriel digwyddiad

Efallai yr hoffech chi hefyd...

31 Gorffennaf 2024

Webster & Jones: Guided Tours

Teulu
1 Awst 2024

BOMBA Airways

Teulu
2 Awst 2024

Trychfilod a’r Campau Campus

Teulu
7 Awst 2024

Gwen yr Arth Wen

Teulu