Yn ôl i'r brig

The Welsh Dragon

Hafan » Beth sy' mlaen » The Welsh Dragon
Teulu

Pan mae waliau castell yng Nghymru yn dechrau chwalu oherwydd brwydr rhwng dwy ddraig sy’n byw yn y ddaeargell, dim ond rhywun o dras Gymreig pur sy’n gallu rhoi stop ar bethau. Ond sut ydyn ni’n gwybod yn union os yw rhywun yn Gymry neu beidio?

Gyda cherddoriaeth, rap a thro hanesyddol, mae’r ddrama feiddgar newydd hon i blant yn cymryd golwg ar linach Ddu Prydain ac yn gofyn i ni gwestiynu’r storïau sydd wedi’u trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth.

Dyma ddrama ddoniol a chyflym sy’n procio’r meddwl. Mae The Welsh Dragon yn plethu’r chwedl adnabyddus gyda gwirioneddau hanesyddol cudd, er mwyn archwilio hunaniaeth, ethnigrwydd, a tharddiad bywyd dynol ar Ynysoedd Prydain.

Efallai yr hoffech chi hefyd...

25 Mai 2024

The Legendaries – Celebrating Les McKeown’s Bay City Rollers

Cerddoriaeth
31 Mai 2024

Welsh Wrestling

Adloniant
1 Mehefin 2024

A Night to Remember: Motown Show

Cerddoriaeth
3 Mehefin 2024 - 4 Mehefin 2024

Caerphilly Strictly Schools Showcase

Dawns