Yn ôl i'r brig

Comedy Night

Hafan » Beth sy' mlaen » Comedy Night
Comedi

Tynnwch gadair i fyny, cymerwch ychydig o fyrbrydau i chi’ch hun a setlwch i lawr am noson o chwerthin ddi-stop gydag nid un, nid dau, ond TRI digrifwr doniol, i gyd am £13 yn unig.

Peidiwch â cholli allan ar y nosweithiau Gwener hysterig hyn. Mae’n llai na siop tecawê nos Wener (ac yn para’n hirach hefyd!).

Efallai yr hoffech chi hefyd...

31 Gorffennaf 2024

Webster & Jones: Guided Tours

Teulu
1 Awst 2024

BOMBA Airways

Teulu
2 Awst 2024

Trychfilod a’r Campau Campus

Teulu
7 Awst 2024

Gwen yr Arth Wen

Teulu